international-cooperation-b

مشارکت شما در مجله

مجله صنعت CNG، امکان و ابزاری متعلق به همه دست اندرکان و صاحبان این صنعت است. این نشریه فضایی برای تبادل اطلاعات فنی و تجاری فی مابین فعالان اقتصادی این صنعت و مخاطبان آنان است. حضور گسترده و پررنگ شما می تواند به هریک از روشهای زیر باشد:

deal

 

  • ارسال مقالات علمی و تخصصی
  • ارسال گزارشات ویژه
  • معرفی دوره های آموزشی خودتان
  • معرفی شرکت و توانایی های خودتان با استفاده از گزارش (رپرتاژ) ، آگهی و تبلیغات
  • حضور در راهنمای صنعت