CNG-nozzle

کارمزد جایگاه های سی ان جی افزایش یافت

کارمزد جایگاه های CNG به ازای هر متر مکعب فروش در جایگاهها تا سقف 400 ریال افزایش یافت.

به گزارش مجله صنعت CNG به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، سخنگوی شرکت ملی پخش اعلام کرد: براساس مصوبه هیات مدیره ،کارمزد جایگاه های CNG به ازای هر متر مکعب فروش در جایگاه تا سقف 400 ریال افزایش یافت.

وی گفت: با پیگیرهای به عمل آمده در شرکت ملی پالایش و پخش ، شرکت ملی گاز و هماهنگی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و با موافقت وزیر نفت با افزایش کارمزد جایگاه ها، موضوع افزایش کارمزد در کارگروهی متشکل از یک گروه تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و پس از تائید معاونت ریاست جمهوری، مصوب شد که کارمزد قابل پرداخت به جایگاه داران و بهره برداران جایگاه های سی ان جی غیرخصوصی به ازای هر متر مکعب فروش 220 ریال و به جایگاه داران بخش خصوصی و جایگاه هایی که کارمزد ویژه می گیرند علاوه بر مبلغ مذکور 180 ریال اضافه تر پرداخت شود. که این مصوبه از ابتدای سال 96 قابل اجرا است.

فاطمه کاهی در خصوص جایگاه داران بخش خصوصی گفت: در مسیر توسعه جایگاه های CNG در دوسال گذشته تعدادی جایگاه به جمع جایگاه های CNG افزوده شد که توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری و احداث شده است که طبق این مصوبه برای حمایت از ورود بخش خصوصی به حوزه جایگاه داری، تاکنون 1200 تا 1400 ریال کارمزد فروش برای هر متر مکعب فروش در جایگاه های CNG پرداخت شده است و این رقم با مصوبه فعلی با 1600 تا 1800 برای این دسته از جایگاه داران خواهد رسید.

کاهی افزود : براساس این مصوبه مبلغ 70 ریال از کارمزد مذکور مربوط به هزینه های فرآیند یکسان سازی و ارتقاء سطح ایمنی جایگاه ها تا سطح یک برای تمامی جایگاه ها در نظر گرفته شده است. که پس از انجام فرآیند مذکور با تائید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی این مبلغ قابل پرداخت است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام کرد: امیدواریم با افزایش کارمزدها، جایگاه ها خدمات و سرویس بهتری برای رضایت‎مندی مشتریان ارائه کنند.