%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86-%d8%ac

تغييرات بنيادين در قواعد بازار جهانی سوخت و انرژی

شهرام اتفاق: مدیر مسئول – شماره مهر و آبان 1395

نکته اول : به استناد گزارش اکونومیست، حجم سرمايه‌گذاری در انرژی‌های نو در سال 2014 به رقم بی سابقه270 ميليارد دلار رسيده بود که درمقایسه با سال 2004 ، نمایشگر رشدی شش برابری بود. به اتکای آمارهای جدید در 2016، حجم سرمايه‌گذاری در این حوزه همچنان درحال افزایش و رشد تصاعدی است. طی سال هایی که قيمت نفت به رقم های باورنکردنی بيش از صد دلار رسیده بود، تمایل بسیار زیادی برای سرمايه‌گذاری در منابع انرژی و سوخت جايگزين به وجود آمد. از این روی، توسعه پروژه های پژوهشی در حوزه انواع سوخت های جایگزین، انرژی‌های تجديدپذير و پاک شتاب حیرت انگیزی به خود گرفته بود و این روند همچنان ادامه دارد.

بالا ماندن قیمت نفت طی یک دهه گذشته، یک فرصت طلایی برای مقرون به صرفه شدن سرمایه گذاری در سوخت های جایگزین و انرژی‌های تجديدپذير ایجاد کرد. به گونه ای که با رشد اعجاب انگیز فناوری و کاهش هزینه های تولید این سوخت ها و انرژی ها در پایان دهه مذکور، شاهد سقوط جدی قیمت نفت هستیم.

نکته دوم : امضای توافق‌نامه زيست محيطی در پاريس و پیوستن آمریکا و چین به‌عنوان دو تولیدکننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای و تایید این تعهدنامه از سوی 54 کشور دیگر، بیانگر آغاز يک تحول بزرگ در حوزه سوخت و انرژی است. اهمیت این تغییر به اندازه ای مهم است که به تازگی حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو درباره تعهد کاپ21 پاریس گفت :عمل نکردن به این تعهد، کشور را در معرض تحریم‌هایی به مراتب شدیدتر از بحث هسته‌ای قرار می‌دهد. به موازات در سایر کشورها، تعهد به کاپ21 پاریس و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی آلوده کننده، با جدیت تمام دنبال می شود. بنا بر مصوبه شورای فدرال آلمان از سال ۲۰۳۰ تنها به خودروهایی که سوخت پاک مصرف می‌کنند مجوز شماره‌گذاری داده می‌شود.

جمعبندی : ما امروز شاهد تغييرات بنيادين و تحولات مهمی در قواعد بازار جهانی سوخت و انرژی هستیم. انواع سوخت های جایگزین و انرژی‌های نو, درحال تغییر موقعیت سوخت ها و انرژی های سنتی، به عنوان يک متغير مهم اقتصادی هستند. در این میان ایران چه به عنوان یک مصرف کننده سوخت و انرژی و چه به عنوان یک بازیگر بین المللی و مهم در عرصه سوخت و انرژی، مسئولیت ها و همچنین نگرانی های زیادی پیش رو دارد. مسئولیت ها و نگرانی هایی که نیازمند مدیریت خردمندانه سوخت، انرژی و محیط زیست است.