نفوذ به بازار صادرات فرآورده های نفتی نیازمند سازوکارهای مناسب است³Øªyí?’I×'úM

انتصاب های جدید در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

به گزارش مجله صنعت CNG به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، طی احکام جداگانه ای از سوی سید ناصر سجادی مدیر عامل شرکت، امیر وکیل زاده به سمت مدیر صادرات و واردات فرآورده های نفتی و علی مهرابی به عنوان مدیر طرح احداث جایگاه های سی ان جی شرکت ملی پخش منصوب شدند.

35745_orig35744_orig

همچنین مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از خدمات شایسته اسماعیل حشم فیروز در زمان تصدی سمت مدیر صادرات و واردات که در حال حاضر به افتخار بازنشستگی نایل آمده است، تشکر و قدر دانی کرد.