IMG_15692 - Copy

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی ان جی : اصلاح نظام توزیع و سوخت رسانی در کشور، یکی از دستاوردهای صنعت سی ان جی بوده است

اردشیر دادرس در همایش ملی و نمایشگاه صنعت سی ان جی و سوخت های جایگزین مطرح کرد که اجرای طرح کنسرسیوم بهره‌برداران مادر تخصصی در راستای اصلاح نظام توزیع و سوخت رسانی در کشور، یکی از دستاوردهای این بخش در سال گذشته بود

به گزارش مجله صنعت CNG اردشیر دادرس در نشست تخصصی برندیگ همایش ملی صنعت سی ان جی توضیح داد که اجرای طرح کنسرسیوم بهره‌برداران مادر تخصصی در راستای اصلاح نظام توزیع و سوخت رسانی در کشور، یکی از دستاوردهای این بخش در سال گذشته بود تا از این طریق خرده مالکان به عمده مالکان تبدیل شوند و در این راستا شرکت‌های تخصصی و صاحب دانش فنی از فرصت‎های پیش روی صنعت سی.ان.جی بهره‌‎مند شوند.

منظور از “کنسرسیوم مشارکت بخش خصوصی ” که “واگذاری امتیاز” است، که براساس آن بخش عمومی امتیاز ارائه خدمات عمومی و ساخت مستحدثات مربوطه را (یا بدون بهره برداری) همراه با تأمین مالی به بخش خصوصی واگذار می کند.

هدف از این کنسرسیوم ایجاد شناخت از وضع موجود جایگاه ها و بهره برداران از جایگاه‌های CNG و تدوین رویه های متحدالشکل و یکسان در نظارت و کنترل واگذاری و بهره برداری از جایگاه ها است.

این کنسرسیوم در چهار فاز عملیاتی خواهد شد . تدوین چارچوب طرح متمرکزسازی شرکتهای بهره بردار جایگاه های CNG، همکاری در اخذ تصویب چارچوب طرح متمرکز سازی از مراجع مرتبط، تدوین الگوی سازمان مطلوب شرکتهای بهره بردار و رویه نظارت مدیریت طرح های CNG و انجمن صنفی و طراحی و مشاوره و نظارت بر استقرار رویه ها و الگوهای مطلب و و احداث و بهبود جایگاه ها از طریق ارزیابی و تعیین صلاحیتشرکت های بهره بردار مادر تخصصی از جمله مراحل اجرایی این کنسرسیوم است.

از این طریق ضمن کوچک‌سازی، چابک‌سازی و افزایش بهره‎وری، سطح کمی و کیفی فعالیت‎های صنعت افزایش می‎یابد و منزلت اجتماعی قابل قبولی نزد، مردم، بخش خصوصی و دولت پیدا می‌کند.

ایجاد نظام رگولاتوری در خدمات‌رسانی و توزیع فرآورده و قیمت‌گذاری و توسعه‎یافتگی حاکمیت با واگذاری مدیریت و مالکیت دولتی، از دیگر دستاوردهای تشکیل کنسرسیوم‌ها در صنعت سی.ان.جی به شمار می‌رود.