LNG Tanker loading Liquified Natural Gas at Asian liquefaction plant.

موسسه تحقیقات ال ان جی متولد شد

موسسه تحقیقات ال ان جی، فعالیت خود را پس از دریافت مجوزهای لازم از وزیر نفت و هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران آغاز و نخستین جلسه آن نیز برگزار شد.

به گزارش مجله صنعت CNG به نقل از شانا، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: ریاست این موسسه را علی وطنی، معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست ‌جمهوری بر عهده داشته و از طرف شرکت ملی گاز ایران نیز سه نماینده در آن حضور دارند.

سعید پاک سرشت با بیان این که در صدد هستیم نخستین طرح ملی برای ایجاد پایلوت مینی ال ان جی را با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرا کنیم، افزود: پیشنهاد این طرح در ستاد توسعه نفت و گاز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح و موافقتهای اولیه آن را دریافت کرده ایم.

وی اعلام کرد: با تحقق این موضوع شاهد ایجاد و تولد یک موسسه تحقیقاتی به صورت تخصصی در حوزه ال ان جی هستیم که فعالیت خود را در مرحله نخست با مینی ال ان جی آغاز خواهد کرد.

پاک سرشت با بیان این که این موضوع یکی از نیازهای صنعت گاز بوده و پیوندی بین یک نیاز صنعتی و فناوری از یک سو و حوزه دانشگاه از سوی دیگر است، افزود: وظیفه این موسسه با توجه به سیاستهایی که وزارت نفت در زمینه ایجاد مراکز تحقیقاتی و تخصصی دارد، پر کردن خلا ارتباطی بین دانشگاه و صنعت است.

وی اعلام کرد: این موسسه به صورت خاص، مدیریت شبکه بازیگران ال ان جی را با همکاری دانشگاه تهران برعهده دارد.

به گفته پاک سرشت، دانشگاه ها نقش بسیار مهمی در زمینه تربیت نیروی متخصص، جهت دهی به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشجوها و تعریف پایان نامه ها بر اساس نیاز واقعی صنعت دارند.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران با بیان این که داشتن متولی ملی برای مشخص کردن نقش شرکتها و سازندگان بسیار مهم است، یادآور شد: بخش زیادی از این فعالیت، ارتباط با سازنده ها و توانمندسازی شرکتهایی است که دارای زیرساختهای قوی هستند تا به سازنده تجهیزات کلیدی بدل شوند.

به گفته پاک سرشت، شرکت ملی گاز ایران نیز در این زنجیره باید تقاضا ایجاد کند.

وی تاکید کرد: تا کنون مذاکراتی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شده تا به صورت مشترک این نقش را ایفا کنیم.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران با بیان این که هدف اصلی این موسسه، توسعه فناوریهای مرتبط با ال ان جی است، تصریح کرد: این موسسه با ایجاد ارتباط با شرکتهای دانش بنیان خارجی، بخشی از دانش فنی مورد نیاز این طرح را با همکاری و همفکری شرکتهای داخلی وارد می کند.

وی ادامه داد: ایجاد توانمندی طراحی و مهندسی از یک سو و توانمندی سازی سازندگان داخلی از سوی دیگر از جمله فعالیتهای کلیدی این موسسه به شمار می رود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز پیشتر به خبرنگار شانا گفته بود: جمهوری اسلامی ایران بر اساس مذاکرات انجام شده تا سه سال آینده پنج پروژه ال ان جی را راه اندازی خواهد کرد و سهم خود را در تجارت جهانی گاز افزایش می دهد.