Petrol-price

قیمت واقعی هر لیتر بنزین چقدر است؟

به گزارش مجله صنعت CNG به نقل از خبرانرژی،  وزارت نفت اخیرا در گزارشی به انتقاد از میزان مصرف سوخت خودروهای داخلی پرداخته است، گزارشی که آمارهای جالبی درباره قیمت تمام شده هر لیتر بنزین درآن پیدا می‌شود

در این گزارش آمده است: اگر قیمت بنزین را با قیمت ۴۶۵ دلار (Nymex) برای هر متریک تن و با دلار ٣٣٨٠ تومانی (بازار تهران) در نظر بگیریم؛ قیمت هر لیتر بنزین مصرفی خودرو های داخلی بدون یارانه واحتساب مالیات و هزینه های حمل و نگهداری و توزیع رقمی بالغ بر ١۵٧٢ تومان است.

در ادامه این گزارش آمده است:  در اینجا باید دقت کنیم که مصرف کننده در هر شرائط پول بنزین را به جایگاه دار پرداخت می کند و وقتی برای هر لیتر بنزین ١٠٠٠ تومان می دهد اسمش این است که با فرض قیمت تمام شده ١۵٧٢ تومانی برای هر لیتر بنزین وارداتی و مصرف سالانه ٢۵ میلیارد و ٣۵٠ میلیون لیتر بنزین در کشور، او به عنوان مصرف کننده نهایی رقمی حدود ١۴۵٠٠ میلیارد تومان یارانه دریافت کرده است. البته این رقم شامل مالیاتها و هزینه های توزیع و بازاریابی نمی شود.

رقم بالای یارانه اختصاص داده شده به بنزین در حالی است که اگر خودروسازان داخلی با توجه به دهها سال حمایت مستقیم دولت و نظام بانکی، خودرو با ترکیب گریدهای سوخت A و B و یا C در اختیار این مصرف کننده قرار داده بود، می توانست مصرف سوخت خودروهای داخلی را بیش از ٢ لیتر در ١٠٠ کیلومتر  کاهش دهد.

چنان که ملاحظه می شود با تولیدخودروهای استاندارد و کم مصرف و با قیمت ١٠٠٠ تومان برای هر لیتر بنزین، مصرف کننده داخلی با کاهش مصرف به خاطر بالا رفتن استاندارد مصرف سوخت و متعاقب آن با کاهش هزینه های سوخت، امکان پس انداز و سرمایه گذاری بیش از ۵٠٠٠ میلیارد تومانی برای خرید خودروهای جدید را داراست. کمبود این سرمایه همان چیزی است که خودرو سازان داخلی را نیز تحت فشار قرار داده است.

چالشهای مصرف سوخت در ایران در حالی است که در ایالات متحده مقدار بنزین موتور ۴۴ درصد از کل مصرف فراورده های نفتی را در بر می گیرد و با مصرف ١,۴ میلیارد لیتر بنزین در روز ( در سال ٢٠١١)، هزینه نفت خام ۶٢ درصد، هزینه تصفیه ١٢ درصد، مالیاتها و توزیع ١٢ درصد و بازاریابی ١۴ درصد از قیمت نهایی یک گالن بنزین را شامل می شود.

با توجه به این که آمریکا هم مانند ایران از تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان است، در صورتی که فرضهای قیمت تمام شده در ایالات متحده را برای ایران در نظر بگیریم ملاحظه می کنیم قیمت بنزین مورد مصرف در داخل در صورت برقراری مکانیسم اقتصادی صحیح و استاندارد، می تواند حدود ٢۶ درصد بالاتر از قیمت ١۵٧٢ تومانی Nymax باشد!.

در این شرائط به قیمت ١٩٨٠ تومانی می رسیم که با قیمتهای امروز بنزین فاصله ٩٨٠ تومانی دارد. البته برای رسیدن به این قیمتها بسترهای لازم باید فراهم شده باشد. مواردی مانند کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی برابر استانداردهای بین المللی، توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقای فرهنگ عمومی پرداخت مالیات، افزایش سرانه درآمد ملی و کاهش ضریب جینی برخی الزامات در این بخش است.