udfh

مصرف انرژی باد، زمین گرمایی، خورشیدی، زیست توده و زباله در جهان ٤,٢ برابر شد

از سال ٢٠٠٤ تا پایان ٢٠١٤ سهم مصرف انرژیهای تجدیدپذیر در جهان ٤,٢ برابر شد

سهم مصرف انرژیهای تجدیدپذیر شامل باد، زمین گرمایی، خورشیدی، زیست توده و زباله از مجموع کل انرژی مصرفی تولید شده از منابع مختلف در جهان طی ده سال گذشته از ٠,٧٢ درصد به ٢.٤٥ درصد افزایش یافت.

به گزارش مجله صنعت CNG به نقل از خبرگزاری شانا، مصرف انرژی تولیدشده از طریق انرژیهای تجدیدپذیر باد، زمین گرمایی، خورشیدی، زیست توده و زباله ( تبدیل براساس معادل حرارتی یک بشکه نفت خام و با فرض ٣٨درصد راندمان تبدیل در نیروگاههای حرارتی مدرن) از سال ٢٠٠٤ تا پایان ٢٠١٤ از ٧٥,٧ میلیون تن معادل نفت خام به ٣١٦.٩ میلیون تن افزایش یافته و ٤.٢ برابر شده است.

مجموع انرژی مصرفی تولیدشده در جهان از محل سوختهای فسیلی شامل نفت و گاز و زغالسنگ و همچنین انرژی هسته ای و هیدروالکتریک و انرژیهای تجدیدپذیر و زیستی از سال ٢٠٠٤ تا پایان ٢٠١٤ از ١٠٥٥٦,٥ میلیون تن معادل نفت خام به ١٢٩٢٨.٤ میلیون تن در روز افزایش یافته است.

براین اساس، ملاحظه می شود، سهم مصرف انرژیهای تجدیدپذیر شامل باد، زمین گرمایی، خورشیدی، زیست توده و زباله از مجموع کل انرژی مصرفی تولیدشده از منابع مختلف در جهان، از سال ٢٠٠٤ تا پایان ٢٠١٤ از ٠,٧٢ درصد به ٢.٤٥ درصد افزایش یافته است.

برابر آخرین آمارهای منتشر شده توسط BPT، از سال ٢٠٠٤ تا پایان ٢٠١٤، مصرف انرژی تولیدشده از طریق انرژی باد، زمین گرمایی، خورشیدی، زیست توده و زباله در منطقه آمریکای شمالی از ٢٤ میلیون تن معادل نفت خام به ٧٣,٦ میلیون تن رسیده است. باوجود این افزایش، با توجه به رشد بیشتر تولید انرژی تولیدشده از طریق انرژی باد، زمین گرمایی، خورشیدی، زیست توده و زباله در مناطق دیگر جهان، سهم این منطقه در مجموع کل مصرف انرژی تولید شده به روشهای مورد اشاره، در جهان از ٣١.٧ درصد به ٢٣.٢ درصد کاهش یافته است.

در همین دوره، مصرف انرژی تولیدشده از طریق انرژی باد، زمین گرمایی، خورشیدی، زیست توده و زباله در منطقه آمریکای جنوبی و مرکزی از ٥,٩ میلیون تن معادل نفت خام به ٢١.٥ میلیون تن افزایش پیدا کرده است. هر چند همانند منطقه آمریکای شمالی شاهد هستیم که سهم این منطقه از ٧.٨ درصد به ٦.٨ درصد از مجموع مصرف انرژی تولیدشده در جهان از طریق انرژی باد، زمین گرمایی، خورشیدی، زیست توده و زباله کاهش یافته است.

همچین، با این وجودکه از سال ٢٠٠٤ تا پایان ٢٠١٤ مصرف انرژی تولیدشده از طریق انرژی باد، زمین گرمایی، خورشیدی، زیست توده و زباله در منطقه اروپا و اورآسیا از ٣٠ میلیون تن معادل نفت خام به ١٢٤,٤ میلیون تن افزایش یافته است اما سهم این منطقه از ٣٩.٦ درصد به ٣٩.٢ درصد از مجموع مصرف انرژی تولیدشده در جهان از طریق انرژی باد، زمین گرمایی، خورشیدی، زیست توده و زباله کاهش نشان می دهد.

جداول آماری منتشر شده توسط BP نشان می دهد که در دوره ده ساله مورد بررسی، برخلاف مناطق آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و مرکزی و منطقه اروپا و اور آسیا که با کاهش سهم در مصرف انرژی تولیدشده از طریق انرژی باد، زمین گرمایی، خورشیدی، زیست توده و زباله روبرو بوده اند، در مناطق آسیا و اقیانوسیه، خاورمیانه و آفریقا با افزایش سهم روبرو هستیم. هر چند سهم خاورمیانه و آفریقا با سرمایه گذاریهای انجام شده در طی ده سال مورد بررسی به یک درصد افزایش نشان داده است.

بر این اساس، در مجموع کشورهای آسیا و اقیانوسیه مصرف انرژی تولیدشده از طریق انرژی باد، زمین گرمایی، خورشیدی، زیست توده و زباله از ١٥,١ میلیون بشکه معادل نفت خام به ٩٤.٢ میلیون بشکه در روز افزایش نشان می دهد. سهم این منطقه از ١٩.٩ درصد به ٢٩.٧ درصد از مجموع مصرف انرژی تولیدشده از طریق انرژی باد، زمین گرمایی، خورشیدی، زیست توده و زباله افزایش یافته است.

مصرف انرژی تولیدشده از طریق انرژی باد، زمین گرمایی، خورشیدی، زیست توده و زباله در خاورمیانه از سال ٢٠٠٤ تا پایان ٢٠١٤ از صفر به ٠,٣ میلیون تن معادل نفت خام افزایش نشان می دهد.

در آفریقا نیز شاهد افزایش مصرف انرژی تولیدشده از طریق انرژی باد، زمین گرمایی، خورشیدی، زیست توده و زباله از ٠,٧ میلیون بشکه معادل نفت خام به ٢.٩ میلیون بشکه هستیم.