4t234t3

احتمال حفظ قیمت کنونی CNG و ادامه عرضه آن با نرخ ٥٠٠ تومان

واکنش مصرف کنندگان گازطبیعی فشرده (سی ان جی) به کاهش قیمت این سوخت پاک، می تواند عامل موثری در تصممیم گیری برای ادامه عرضه سی ان جی به قیمت کنونی ( هر کیلو ٥٠٠ تومان) باشد.

به گزارش مجله صنعت CNG به نقل از شانا، مدیر طرح احداث جایگاههای سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به خبرنگار شانا،گفت:کاهش قیمت عرضه سی ان جی در جایگاههاي کشور از ٦٠٠ تومان به ٥٠٠ تومان (هرکیلوگرم) که از یکم تیرماه امسال کلید خورد و تا پایان تابستان نیز ادامه دارد، از جمله سیاستهای ترغیبی دولت برای استفاده بیشتر از این سوخت پاک و جایگزینی آن با بنزین است.

امیر وکیل زاده افزود: از آنجا که کاهش قیمت ١٠٠ تومانی عرضه این سوخت پاک با ماه مبارک رمضان مقارن شد، رشد مصرف سی ان جی نیز در حد سه تا پنج درصد محقق شد؛ اما انتظار می رود با پایان یافتن ماه مبارک رمضان، این میزان افزایش به هشت تا ١٠ درصد برسد.

وی با بیان این که مصرف سی ان جی استانهای مختلف کشور در تیرماه( آغاز عرضه ٥٠٠ تومانی آن)یکسان نبوده است،اظهارکرد: مصرف این سوخت پاک با وجود ماه مبارک رمضان در شهرهایی مثل تهران که تاکسیها بیشترین تعداد مصرف کنندگان سی ان جی را تشکیل می دهند؛کاهشی و در شهرهایی مثل اصفهان، تبریز و مشهد افزایشی بوده است.

مدیر طرح احداث جایگاههای سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، عواملی مانند فاصله قابل توجه قیمت سی ان جی و بنزین را در استفاده بیشتر از این سوخت پاک (سی ان جی) مهم خواند و گفت: وجود فاصله قیمتی سی ان جی و بنزین در حد ٣٠ درصد، پایه مناسبی برای افزایش انگیزه مصرف این سوخت پاک به شمار می آید.

به گفته وی هم اکنون این فاصله قیمتی، حدود ٣٦ درصد است.

وکیل زاده افزایش تقاضا در استفاده از خودروهای گازسوز را عامل مهم دیگری در مصرف هرچه بیشتر سی ان جی عنوان کرد و گفت: یکی از عوامل مهم در بی میلی مردم به خرید خودروهای گازسوز، اختلاف قیمت این خودورها با خودروهای بنزینی است؛ به همین دلیل خرید خودروهای بنزین سوز در بازار تقاضا، برای مردم ارجح است.

وی با بیان این که کاهش قیمت سی ان جی، می تواند تنها به عنوان یکی از مولفه های ایجاد انگیزه بیشتر از این سوخت پاک باشد، تصریح کرد: توجه به اختلاف قیمتی خودروهای گازسوز و بنزین سوز، همچنین افزایش پیمایش مسیر در خودروهای گازسوز، جذابیتهای مهمی برای مصرف کننده به شمار می آیند که می تواند زنجیره گسترش مصرف سی ان جی را تکمیل کنند.

مدیر طرح احداث جایگاههای سی ان جی، گفت: به منظور ترغیب مردم به استفاده بیشتر از سی ان جی در چرخه حمل و نقل، اقدامهای ترویجی در دست اقدام است تا مزیتها و ویژگیهای استفاده از سی ان جی را از جنبه های مختلف زیست محیطی، صرفه های اقتصای، ایمنی و … روشن کند.