GX_ASSEMBLY_LINE_DOOR_x

خودروهای گازسوز کارخانه ای OEM

معرفی خودروهای گازسوز کارخانه ای OEM

در تعریف خودروهای گازسوز کارخانه ای اختلاف نظر هایی وجود دارد, اما چند ویژگی مشترک در این تعاریف وجود دارد.

MercedesB200cutaway1111-600x3771

تعریف نخست : اين گونه خودروها (DEDICATED OEM)  توانايي استفاده از يك سوختCNGرا داشته و به دليل عملكرد بهتر موتور و نيز فضاي در دسترس بيشتر به علت تغييرات بنيادي در ساختار خودرو، مورد توجه بيشتري قرار دارند. موتور اين گونه خودروها داراي طراحي خاص بوده و از نسبت تراكم بالاتري سود م يبرند، كه خود موجب كاهش مصرف سوخت و افزايش راندمان موتور مي گردد

اصطلاح OEM از اين جهت به كار برده مي شود كه فضاي لازم جهت نصب مجموعه سيستم گاز سوز و همچنين ديگر پارامترهاي نصب از ابتدا توسط سازنده در طراحي خودرو در نظر گرفته شده است.

تعریف دوم : اين گونه خودروها (BI-Fuel /OEM) با هدف استفاده از دو نوع سوخت طراحي و در كارخانه توليد مي شوند. در این سیستم نیز قرار است سوخت اصلی خودرو گاز باشد و اصولا” سیستم پایه گازسوز طراحی شده است و سوخت دیگر، به عنوان سوخت کمکی یا سوخت دوم تلقی می گردد.

cngcar-small

مهمترین ویژگی های یک خودرو گازسوز کارخانه ای :

– جاسازی مخزن در داخل بدنه و بدون اشغال فضای صندوق عقب یا سایر محوطه های مصرفی داخل خودرو

– استفاده از موتور پایه گازسوز در خودرو – موتوری که مبنای عملکرد و احتراق آن بر اساس مصرف گاز طبیعی طراحی و ساخته شده باشد.