m-ngv-chevroletexpresscng-upfit-1

خودروهای گازسوز کارگاهی

خودروهای تبدیل کارگاهی، اصطلاحا” به خودروهایی اطلاق میشوند که این خودروها در اصل برای کار با یک نوع سوخت (غیر از گاز طبیعی) طراحی و ساخته شده اند و خارج از کارخانه خودروسازی با نصب تجهیزاتی، تبدیل به یک خودروی دوگانه سوز می شوند.

P6231496

در این شرایط معمولا” امکان جاسازی مخزن خودرو در داخل شاسی دشوار یا غیر ممکن است و موتور خودرو بر اساس سوخت اول خود (بنزین یا دیزل یا …) طراحی شده است و موتور پایه گازسوز نیست.

gegege

برخی از خودروهایی که در خط تولید خودروسازان به صورت یادشده تبدیل به گازسوز می شوند نیز در واقع خودروی پایه گازسوز کارخانه ای محسوب نمی شوند و همان تبدیل کارگاهی یا نصب کارگاهی در داخل فضای خودروسازان انجام شده است.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

نصب تجهیزات گازسوز برای دوگانه سوز کردن خودروهای بنزینی و دیزلی، رویه ای متداول در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکایی، اقیانوسیه و آسیایی است. ایتالیایی ها یکی از پیشروان این فناوری در اروپا محسوب می شوند.

 فیلم آموزش نصب سیستم CNG در یک کارگاه در ایتالیا