دسته:انرژی های تجدیدپذیر

Tir94_42

حمایت از طرحهای بهینه سازی انرژی

مرجع خبر : شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور با تصویب هیئت وزیران در سال ٩٤ ٥٠٠ میلیارد تومان...