دسته:درباره اجزای سیستم خودروهای گازسوز

sequential

کیت در خودروهای گازسوز

انواع کیتهای تبدیل: (Conversion Kits) به ‌منظور استفاده از سوخت گاز طبیعی در خودروهای بنزینی موجود،...

P1000713 - Copy

مخازن گاز طبیعی فشرده در خودروهای گازسوز CNG

انــــواع مخــــازن و ویژگی های آنها در اين فصل ضمن معرفی انواع مخازن CNG به طور خلاصه به بررسي...