سردبیر وب

P1000713 - Copy

مخازن گاز طبیعی فشرده در خودروهای گازسوز CNG

انــــواع مخــــازن و ویژگی های آنها در اين فصل ضمن معرفی انواع مخازن CNG به طور خلاصه به بررسي...

SettingStandard

استانداردهای صنعت CNG

بخشی از استاندارهای کاربردی در صنعت CNG موضوع استاندارد شماره استاندارد دانلود استاندارد...

vank-church6

About CNG Magazine

CNG Magazine The First Professional Magazine on CNG in Iran The CNG Magazine is a trade magazine focused on efficient and responsible Iranian CNG market Written by and...

3d small people holding hands in the word "team". 3d image. Isolated white background.

سازمان مجله

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول : مهندس شهرام اتفاق سردبیر: مهندس هادی هاشمی شورای علمی و تخصصی : سید...

Leo-TFO-AddedScreen-sml

آموزش در صنعت CNG

برای توسعه صنعت CNG در کشور، فعالیتهای آموزشی متعددی صورت گرفته است و ییا در حال حاضر در جریان...

GX_ASSEMBLY_LINE_DOOR_x

خودروهای گازسوز کارخانه ای OEM

معرفی خودروهای گازسوز کارخانه ای OEM در تعریف خودروهای گازسوز کارخانه ای اختلاف نظر هایی وجود...

f2f223f

تاریخچه رویدادهای صنعت CNG

تاریخچه رویدادهای مهم صنعت CNG در کشور:  

cngmag 801

سوخت های جایگزین

سوخت جایگزین که همچنین به سوخت غیر معمول و سوخت پیشرفته معروف است، به هر نوع ماده می گویند...

law_hammar_xlarge

قوانین بالادستی صنعت CNG

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 121 – دولت موظف...

bookstore_outside

آثار علمی و تحقیقی در صنعت CNG

ردیف عنوان کتاب نویسنده مترجم ناشر سال انتشار 1 شیر مخازن CNG شهـرام اتفــاق- امید حمید خانی...